Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sportrusten B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben
Sportrusten B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren
Sportrusten B.V. zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De
bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke
periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er
vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle
persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de
specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te
vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen je
persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Delen met anderen
Sportrusten B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportrusten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Sportrusten B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sportrusten B.V. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ en onze cookiebeleid: https://www.sportrusten.nl/cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sportrusten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sportrusten B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.sportrusten.nl/
Telefoonnummer: 0638899730
Bedrijfsadres: Sportrusten B.V.
Bos en Lommerweg 339 – 2h
1055 EA Amsterdam

Beveiliging
Sportrusten B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportrusten.nl